Prevencia v stomatológii

Predíďte zubnému kazu

Základným pravidlom v stomatológii je, že čisté zuby sa nekazia. Zanedbanie starostlivosti vedie k problémom, ktorých riešenie je často behom na dlhú trať. 

 

Do prevencie patrí

  • vstupné vyšetrenie
  • preventívna prehliadka
  • dentálna hygiena
  • detská stomatológia
  • pečatenie zubov

Vstupné vyšetrenie

Vstupné vyšetrenie je prvým kontaktom medzi stomatológom a novým klientom. Jeho súčasťou je množstvo odborných vyšetrení (napríklad RTG alebo OPG prístrojmi), na základe ktorých si lekár urobí prehľad o zdravotnom stave pacienta. Vďaka detailnej kontrole tak môže nasadiť liečbu, ak je potrebná, ktorá je pre pacienta najvhodnejšia.

 

Preventívna prehliadka

Preventívna prehliadka nemusí byť pre vás strašiakom, ak ju absolvujete niekoľkokrát do roka. Stomatológ kontroluje stav chrupu a parodontu, vzájomné postavenie zubov, ústnu hygienu a hygienické návyky či stav zubných náhrad.

 

Dentálna hygiena

Pod dentálnou hygienou rozumieme široký súbor preventívnych ošetrení, ktorých cieľom je predchádzať zubným kazom a ďalším ochoreniam v ústnej dutine. Okrem pravidelnej návštevy ambulancie dentálnej hygieny je však dôležitá i domáca starostlivosť.

 

Detská stomatológia

Doba, kedy sa deti obávali chodiť do stomatologickej ambulancie, je už dávno minulosťou. Starostlivosť o mladých pacientov je veľmi špecifická, lekár k nim pristupuje zábavne a hravo. Dieťa by malo navštíviť ambulanciu ešte predtým, ako pocíti bolesť. Jej účelom je zoznámiť sa s lekárom a prostredím kliniky. Prečítajte si viac o detskej stomatológii

 

Pečatenie zubov

Pečatenie je najčastejšie využívaným preventívnym zákrokom v detskej stomatológii. Ide o bezbolestnú a neinvazívnu procedúru, ktorá dlhodobo ochráni zuby mladých pacientov.

 

 

 

 


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.