Čo by ste mali vedieť o vašej zubnej sklovine

Napriek dôrazu na správnu starostlivosť o zdravie zubnej skloviny mnohí pacienti akoby nepripisujú zubnej sklovine dostatočnú dôležitosť. Dôležitosť zubnej skloviny je pritom z pohľadu funkčnosti a životnosti zubov, nezastupiteľná. Zubná sklovina tvorí ochranný povrch zubov, je priehľadná a je ektodermálneho (vzťahuje sa k vonkajšiemu zárodočnému listu ) pôvodu. Zároveň je i najviac mineralizovaným tkanivom a je aj najtvrdším tkanivom v ľudskom tele. Pre zaujímavosť, na Mohsovej stupnici relatívnej tvrdosti minerálov sa radí na 5. priečku. Vďaka dostatočnej tvrdosti je jej primárnou funkciou ochrana dentínu (zuboviny) pred mechanickým poškodením a dekalcifikácii (odvápneniu) zubov kyselinami z prijímaných potravín.

Čo je to zubná sklovina a kde sa nachádza?

Zubná sklovina je mineralizované tkanivo pokrývajúce celý povrch korunky zuba Ochraňuje dôležitý dentín (zubovina), ktorého odhalenie je nezvratný proces. Odhaľovanie dentínu následne prináša zvýšenú citlivosť zubov na teplo i chlad a zároveň zvyšuje pravdepodobnosť vzniku zubného kazu. Zdravá zubná sklovina ako výsledok správnej starostlivosti je základom profylaxie (činnosti spojené s predchádzaním vzniku nových ochorení) a teda aj prevencie, zubného kazu či parodontitídy.

Z čoho sa skladá zubná sklovina?

Zubná sklovina je tvorená z 95% anorganickými (neživými) látkami. Môžeme teda povedať, že sklovina je takmer čistá minerálna vrstva. Anorganická časť zubnej skloviny je tvorená predovšetkým kryštálmi fosforečnanov vápenatých, zmesí fluórapatitu, hydroxylapatitu a karbónapatitu. Zubná sklovina však obsahuje aj organické látky a to potrebné proteíny a vodu. 1% proteínových zložiek zastupujú glykosaminoglykény, proteoglykény a glykoproteíny. Voda v zastúpení 4% je prítomná ako voľná, je viazaná na organickú (živú) hmotu, ktorú tvoria už vyššie spomenuté proteíny.

Aká je funkcia zubnej skloviny a aký je rozdiel medzi zubovinou a zubnou sklovinou?

Ako sme už vyššie spomenuli, základnou funkciou zubnej skloviny je ochrana dentínu (zuboviny). Dentín je hmota pod úrovňou ochrannej vrstvy zdravej zubnej skloviny. Na rozdiel od skloviny, dentín nepokrýva len časť korunky a povrch korunky zuba, ale i oblasť koreňa. Dentín slúži taktiež ako hlavná hmota zuba a skladá sa zo 70% anorganických látok a 20% organických, ktoré v tomto prípade predstavujú proteíny, hlavne kolagén. Oproti sklovine je dentín menej mineralizovaná hmota s väčším podielom organických (živých) látok, čo predstavuje výrazný rozdiel v tvrdosti. Dentín sa dá svojou tvrdosťou a príznačným zafarbením prirovnať ku kosti a to vďaka pomerom jednotlivých zložiek.

Pri erózií zubnej skloviny (rozrušenie, mechanické opotrebenie) dochádza k odhaleniu dentínu, kedy je reakcia vyvolaná týmto poškodením indikovaná citlivosťou na teplo či chlad. Častým príznakom zmäknutia či erózie zubnej skloviny býva zmena farby zubov-diskolorácia (prvotné zblednutie a následné zažltnutie zubov) a viditeľné erózne pukliny na povrchu zuba (infrakcia) či spomínaná zvýšená citlivosť zubov.

Erózia zubnej skloviny – čo ju spôsobuje?

Symptómy erózie či zmäknutia zubnej skloviny sú viditeľné už pri počiatočných štádiách. Zažltnutie zubov, ktoré je prejavom úbytku zubnej skloviny, je zapríčinené odhalením prirodzenej farby vrstvy dentínu. Ako však dochádza k úbytku zubnej skloviny či agresívnej erózií?

Chemická erózia zubnej skloviny

Destabilizáciu kryštálov zubnej skloviny a ich následne rozpúšťanie má na svedomí reakcia H+ iónov s iónmi hydroxyapatitu zubnej skloviny. Miera vytvorenej erózie je podmienená druhom a agresivitou kyselín, aktuálnym stavom mineralizácie zubnej skloviny (konkrétne od koncentrácie fosfátu a vápnika). Rozpúšťanie kryštálov, ktoré tvoria až 95% skladby zubnej skloviny znamená v praxi postupné mäknutie, stratu odolnosti zubnej skloviny a demineralizáciu zubov.

Po odhalení dentínu spôsobeného eróziou zubnej skloviny prichádza k spriechodneniu dentínových kanálikov a tie sa stávajú menej odolné voči vonkajším dejom a vplyvom . V dentínových kanálikoch sa nachádzajú predĺžené výbežky nervových buniek, ktoré po ich odhalení spôsobujú zvýšenú citlivosť a bolesti v reakcii na vonkajšie vplyvy.

Mechanická erózia zubnej skloviny

Okrem pocitových prejavov bolesti je ďalším znakom i mechanická erózia. Zmäknutím a stenšením vrstvy sa znižuje pevnosť zubnej skloviny a tá je následne menej odolná voči mechanickej (fyzickej) záťaži. Zvýšenou mechanickou záťažou sa vo väčšine prípadov rozumie konzumovanie potravín so zvýšeným nárokom na skus (orechy a podobne.). Následkom takej záťaže vzniká infrakcia zubov. Infrakcia zubov je stav, kedy sa na povrchu zuba vytvárajú pukliny (laicky popraskaná zubná sklovina). Tieto ‘zubné trhliny’ majú ďalšiu tendenciu štiepenia a praskania. Dalším zo sprievodných symptómov erózie zubnej skloviny je aj prehlbovanie a zaokrúhľovanie okrajov zuba.

Ako súvisí nesprávna hygiena s eróziou zubnej skloviny?

Prvotným znakom nesprávnej ústnej hygieny je tvorba bieleho filmu na povrchu zubov, tzv. zubný povlak, alebo plak. Povlak je tvorený zo zvyškov jedla, baktérií a iných substancií vrátane kyselín. Práve kyseliny spôsobujú eróziu zubnej skloviny a narúšajú prirodzené pH v ústach a na povrchu zubov.

Povlak sa na zuboch tvorí už do niekoľkých hodín od vykonania ústnej hygieny. Konzistencia povlaku je najprv kašovitá, avšak stále mäkká. Ak sa ústna hygiena nevykonáva pravidelne (a správne), príp. vôbec, povlak má tendenciu zhrubnúť a stvrdnúť. Týmto procesom nastane prvotná tvorba zubného kameňa, následne úbytok ďasna a počiatok zápalových procesov v ústnej dutine.

Práve zápalové procesy, ktoré vznikajú ako reakcia na cudzorodú látku (zubný kameň) majú tendenciu vyústiť do parodontitídy. Kývanie zuba a jeho nutná extrakcia,prípadne samovoľné vypadnutie, hrozí nielen pre prirodzené zuby, ale i pre náhrady vo forme mostíkov, koruniek či zubných implantátov.

Regenerácia zubnej skloviny alebo obnova zubnej skloviny?

Zničená zubná sklovina je následkom podliehaniu procesom erózie zubnej skloviny, ktoré sú biologicky nezvratné. V praxi je problémom primárne zloženie zubnej skloviny, keďže je takmer plne mineralizovaná a anorganická (neživá). Znamená to, že nedisponuje živými bunkami, ktoré by dostali od tela pokyn k biologicky prirodzenej regenerácii, či k samočinnému sceleniu zubnej skloviny. To znamená že obnova zubnej skloviny nie je biologicky možná.

Práve preto sú popraskaná zubná sklovina, či prvotná erózia procesy nezvratného charakteru. Hoci sa poškodená zubná sklovina biologicky zvrátiť nedá, vďaka flouridácií je možné zlepšiť odolnosť zostatkovej zubnej skloviny a vyvarovať sa tak jej ďalším nežiadúcim stratám. V skratke: Regenerácia(obnova) zubnej skloviny možná nie je, vieme však dosiahnuť posilnenie zubnej skloviny, ktorá na zuboch ešte ostala.

Čo je fluoridácia zubov?

Flouridácia je proces postupnej remineralizácie zuba, kedy znižuje účinok škodlivých baktérií na tvrdé zubné tkanivo – (zubná sklovina, dentín). Najbežnejšie zdroje flouridu nájdeme napríklad v mlieku, ale i v ústnych vodách či zubných pastách. Proces flouridácie je taktiež možné vykonať v rámci ošetrení chrupu stomatológom.

Zničená zubná sklovina u detí

Zničená zubná sklovina neobchádza ani mladšie generácie. Medzi najčastejšie spôsoby oslabovania skloviny u detí sú predovšetkým zlé stravovacie návyky a prijímania kyselín v rôznych sladených vodách, zároveň zanedbaná prípadne nedostatočná zubná hygiena. Flouridácia zubov detí má však podliehať dôslednej konzultácií s pedostomatológom (detský zubár). Prijímanie nadmerného množstva flouridov môže totiž u detí prerásť až do flourózy.

Čo je to fluoróza?

Flouróza je ochorenie, ktoré vplýva na vývin trvalých zubov skrytých v ďasne a prejavuje sa ako biele a tmavé škvrny na povrchu zubov. Rozsah flourózy záleží predovšetkým na množstve prijímaných flouridov do tela dieťaťa. Fluoróza môže postihnúť aj kosti, v dôsledku čoho môžu na kostiach vznikať novotvary. Ovplyvňuje teda zdravý vývin a rast detí.

Správna starostlivosť o zubnú sklovinu

Základnom prevencie, ktorý by mal byť súčasťou bežnej ústnej hygieny a prevencie je aj správna technika čistenia zubov.. Dôležitá je nielen technika, ale sj dĺžka čistenia či jednotlivé periódy v ktorých je vhodné si zuby čistiť. Pri konzumácií citrusov, rozpustných vitamínov, sladených nealkoholických nápojov a jedla všeobecne, je dôležité zachovať pravidelný interval čistenia zubov. Čistenie zubov ihneď po jedle je pre zubnú sklovinu nebezpečné. Kyseliny obsiahnuté v prijatej strave, zlá technika čistenia, príliš tvrdá kefka a abrazívna zubná pasta sú kombináciou, ktorá zubnej sklovine môže uškodiť. S čistením po jedle radšej počkajte približne 30 minút a zvoľte kefku s mäkkými štetinami. Výhodou tejto kefky je aj možnosť masírovania ďasien. Masírovanie ďasná prekrví, a tým zabezpečí biologické ozdravné procesy. Tieto procesy fungujú na kontinuálnej výmene krvi s množstvom výživných látok.

VIDEO: Ako si správne čistiť zuby

K procesu remineralizácie teda môže prispieť i správna zubná pasta. S množstvom fluorapatitu priamo úmerne vzrastá i schopnosť obrany kryštálovej štruktúry zubnej skloviny proti dekalcifikácií(odvápňovaniu) kyselinami.

Je dobré mať na pamäti, že zubná pasta či ústna voda s obsahom flouridu nie je dostatočná na zabránenie erozívneho charakteru skloviny. Pravidelné preventívne prehliadky u stomatológa dokážu včas zachytiť symptómy väčšieho opotrebenia či oslabenia zubnej skloviny. Taktiež pravidelné vykonávanie ústnej hygieny u profesionála je základným krokom k udržaniu si zdravého chrupu a zubnej skloviny.

Diagnostika poškodenia zubnej skloviny je možná i v počiatočných štádiách a dokážete ňou predísť vyššie uvedeným problémom. Základom prevencie ale vždy budú pravidelné preventívne návštevy u zubára. Vyhnite sa prosím samodiagnostike.


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.